Ürün Tanıtımlarımız

Genel Cerrahi

Laparoskopi Ürünleri

Kardiyoloji

Guidewire, PTCA Katater, İntroducer Sheat,Torque

Kalp Damar Cerrahi

Kalıcı Diyaliz Katater, PTA Katater, Uzatma hatları

Üroloji

Kılavuz Tel, Katater, Tur enerji cihaz ver sarfları, Görüntüleme sistemi

K.B.B

Protez, tüp,

Beyin Cerrahi

Yülsek Devirli Cerrahi Motor Sistemleri, Bipolar Forseps, Ultrasonik Aspiratör/Disektör Cihazları

Bayiliklerimiz